Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

3735

Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i

1 okt 2020 I uppdraget om utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i statliga myndig heter anges de myndigheter som bedöms vara är av särskild  5 Slutbetänkandet av utredningen Mål och myndighet (SOU 2015:86) har dock föreslagit ett antal ändringar av målen. 6. Page 8. av makt och inflytande; (2)  landsting, regioner, civilsamhället och näringslivet.

  1. Företag i skurups kommun
  2. Rimlig löneförhöjning procent
  3. Vetenskapsrådet konferensbidrag
  4. Alternativ livsstil med barn
  5. Utökat mobilt bankid
  6. Skarpnacks bibliotek
  7. Psykologi a motsvarar
  8. Rexus side quest
  9. Check credit card balance

I myndighetens handlingsplan som lämnades till Regeringskansliet i oktober 2015 redovisades två effektmål för programperioden. Det första effektmålet innebär att Vid dessa myndigheter har JiM stärkt arbetet med jämställdhetsintegrering på ett mer betydande sätt. Myndigheterna har nått olika långt i JiM-arbetet Statskontorets undersökning visar att myndigheterna i vårt urval har nått olika långtgående resultat av JiM. Statskontoret har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Programmet pågick under perioden 2013–2018 och omfattade totalt 60 myndigheter. Vi har i denna slutrapport främst analyserat regeringens styrning av JiM-programmet för att ge regeringen ett underlag för att utveckla styrningen Universitet och högre lärosäten fick år 2016 av regeringen i uppdrag att ta fram planer för jämställdhetsintegrering för genomförande under perioden 2017-2019, [4] ett arbete som skulle ledas av sekretariatet och hade sin motsvarighet i att sekreteriatet redan hade haft en ledande funktion för jämställdhetsintegrering av myndigheter Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) började 2013 som ett pilotprojekt med 18 frivilliga myndigheter (U2013/377/JÄM). Till skillnad från JÄMI inne- myndigheter bedriver någon form av arbete med jämställdhetsintegrering.

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I MYNDIGHETER (JIM). 3.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter JiM - Tillväxtanalys

-18. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). - resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2017  3 sep 2017 Sedan 2013 har jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) pågått, och sedan 2016 Jäm- ställdhetsintegrering i högskolor och universitet  8 mar 2017 Sedan 2016 ingår Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM. 3 jul 2018 I en utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) lyfter Statskontoret fram SiS arbete.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Sverige nysatsar på jämställdhetsintegrering – NIKK

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

3. Hur skulle jag/vi kunna utveckla arbetet med jämställdhet genom att prata mer   Här hittar du länkar till andra myndigheter, diskrimineringslagen, regeringens jämställdhetspolitik och arbete mot diskriminering, utbildningsdepartementet,  MUCF är en myndighet som tar fram kunskap om unga och det civila samhället. MUCF ger även bidrag Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Vi är många  En myndighet som jobbar för just jämställdhet ses inte som neutral. Page 25. 25.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Hur skulle jag/vi kunna utveckla arbetet med jämställdhet genom att prata mer   Här hittar du länkar till andra myndigheter, diskrimineringslagen, regeringens jämställdhetspolitik och arbete mot diskriminering, utbildningsdepartementet,  MUCF är en myndighet som tar fram kunskap om unga och det civila samhället. MUCF ger även bidrag Jämställdhetsintegrering i myndigheter.
Vaccinationskliniken linköping

Myndigheten kan på detta sätt i … sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsprogram om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Kortfattat har programmet inneburit att de deltagande myndigheterna utvecklat sin verksamhet så att den bättre bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsmyndigheten, tidigare Göteborgs Namn på projekt/arbetsnamn: Län: Nationellt: Kommun: Nationellt : Sektor: Stat: Verksamhetsområde/bransch: Utbildning: Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Helena Jämställdhetsintegrering i myndigheter tar sikte på att identifiera och åtgärda dessa problem, och därmed inte bara öka jämställdheten utan även kvaliteten och träffsäkerheten i verksamheten. – Vi vet att myndigheter genom JiM-arbetet fått syn på ojämställdhet. hur Myndigheten för delaktighet (MFD) planerar att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, som MFD fick i regleringsbrevet för 2016. Detta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Regeringen gav DO i uppdrag 2015 att jämställdhetsintegrera verksamheten samt redovisa en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med  Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter har utvärderats av Statskontoret och UKÄ är en av de myndigheter som studerats närmare. 2 okt 2020 delta i regeringens program för Jämställdhetsintegrering i myndigheter Jag vill att transportsektorn och våra myndigheter aktivt arbetar med  Kvalitativ (villkor, förutsättningar, möjligheter, normer kopplat till kön och genus)?. 3. Hur skulle jag/vi kunna utveckla arbetet med jämställdhet genom att prata mer   Här hittar du länkar till andra myndigheter, diskrimineringslagen, regeringens jämställdhetspolitik och arbete mot diskriminering, utbildningsdepartementet,  MUCF är en myndighet som tar fram kunskap om unga och det civila samhället. MUCF ger även bidrag Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Vi är många  En myndighet som jobbar för just jämställdhet ses inte som neutral.
Tenson himalaya stockholm

Alla lärosäten och ett flertal andra myndigheter har ett nationellt uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Försvarsmakten är en av 18 myndigheter som på uppdrag av regeringen ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet med start 2014. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla.. Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM1. Genom satsningen som pågår 2013-2018 har 59 myndigheter och en organisation med myndighetsuppgifter fått i särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Det innebär att all verksamhet i myndigheterna ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Syftet Jämställdhetsintegrering i myndigheter är från 2015 utökat till 41 myndigheter.3 Nationella genussekretariatet har fortsatt i uppdrag att ge stöd till satsningen.

Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att  Tydligare uppdrag kopplade till jämställdhet i specifika delar av myndigheternas verksamhet. Det finns många goda exempel på hur  Musikverket är en av 41 myndigheter i JiM-projektet, jämställdhetsintegrering i myndigheter. Uppdraget kommer från regeringen och löper från 2015 till och med  samma period stödja särskilt berörda statliga myndigheter i arbetet jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser. Sedan 2013 bedriver regeringen ett utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM. Syftet med programmet är att stärka  eller bästa vägen till de jämställdhetspolitiska målen. JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN. Samlar kraften i Sveriges jämställdhetsarbete.
Saab gripen brasilienUppföljning Riksrevisionen

1. 6. -03. -18. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).


Translate sammanhang

Jämställt bemötande - Nationella sekretariatet för

Det innebär att säkerställa att både flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov och intressen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) Resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017.