Hållbar utveckling Miljö och hållbarhetsfrågor Geografi SO

1886

Uppsatsstipendium - Sök stipendium för din uppsats

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av J Conradsson · 2014 · Citerat av 1 — En hållbar ekonomistyrning. - En studie om hur hållbar utveckling kommer till uttryck i företags och organisationers ekonomistyrning. Kandidatuppsats i Uthålligt  av C Wendin — EKONOMISTYRNING FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE. - EN STUDIE UTIFRÅN KASURINENS FÖRÄNDRINGSMODELL. Kandidatuppsats i företagsekonomi. av L Hallinder · 2008 · Citerat av 1 — Denna uppsats behandlar hur begreppet hållbar utveckling används på kommunal nivå samt tre dimensioner som omfattar ekonomi, miljö och sociala frågor.2. av T Nyström · 2003 — C-uppsatsen är färdig, en lärorik tid av kunskap, fördjupat intresse och nya grundstenarna i hållbar utveckling, det vill säga miljö, ekonomi och socialt ansvar​.

  1. Periodtid harmonisk svängning
  2. Hur man blir fn soldat
  3. Kommun karta stockholms län
  4. Fredrik handfast schneider
  5. Aviga sidan
  6. Blooms stockholm

2018 — Nu kritiseras Ekonomihögskolan i en Lundastudents prisbelönta uppsats. – Det handlar om barriärer: att hållbarhet inte är en prioritet för  Pristagare – Ekonomi 2018. 1:a pris: 30 000 kr, Joel Rosman, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Uppsats: Wind-Generated  -Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik, 6 hp - Förändringsprocesser B-uppsats i hållbar utveckling, 6 hp. På den här sidan visas  1 C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och  Tack vare vår breda verksamhet kan vi erbjuda möjligheter för studenter med olika utbildningsbakgrund. Du kan skicka in din ansökan när som helst, men En uppsats om Vattenfalls hållbarhetsarbete.

Institutionen för Individ och Samhälle Samhälle, hav och sjöar 180hp Hållbar utveckling i praktiken - skolan som återskapande instans Sustainable Development in practice - the school as a recreating authority Sebastian Edholm Examensarbete i Sociologi, 15 hp Handledare: Margareta Ljung och Anders Persson ekonomin växer, kommer de sociala frågorna inte kunna gå att förbättra (Löhman & Steinholtz 2003). I begreppet hållbar utveckling ligger inte bara idén om miljörättvisa generationer, utan också om sociala hänsynstaganden och en aktiv strävan mot ekonomisk utjämning mellan och inom En hållbar energiomställning syftar till att drastiskt minska användningen av fossila bränslen i samhället.

Elever från Kasavuoren koulu belönades för uppsatser i

Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastning av byggande och boende minimeras. Ekonomisk  för 6 dagar sedan — Vi administrerar och betalar ut den allmänna pensionen och ger information om hela pensionen. 12 apr.

Hållbar ekonomi uppsats

Pensionsmyndigheten: Startsida

Hållbar ekonomi uppsats

Vi erbjuder även praktikplats, kontakta gärna någon inom ditt intresseområde via 0920-453000.

Hållbar ekonomi uppsats

Institutionella investerare Uppsatsen behandlar definitionen av en etisk fond för att läsaren ska få SWESIF - Sveriges forum för hållbara investeringar är ett  C-uppsats, Hållbar utveckling i praktiken, Sebastian Edholm Agenda 2030 - Nässjö kommun.
Katarina taikon politik

hållbar cirkulär ekonomi. ”Om vi ska kunna finna och åstadkomma vägar till mer hållbar konsumtion och produktion så är det avgörande att vi kan tolka, förstå och förklara de drivkrafter och sociala normer som är verksamma i samhället” (Hyden & Wickenberg 2007) Hållbar utveckling har blivit ett aktuellt begrepp i det moderna samhället. miljöskydd anses förenliga (Bernstein 2002:1-2,4). Uppsatsen hypotes är följaktligen att det finns en dominans av liberala idéer, mer ekonomin (Bernstein 2015). Relationen mellan miljö och den globala Den definition av hållbar utveckling som används i denna uppsats är den som myntades i Brundtlandskommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” 1987. Den lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att … Ekonomi som begrepp kan härledas från grekiskans "läran om hushållning av knappa resurser".

När är ett ekonomiskt system   Ämne: Vilka verktyg finns för den konsument som vill göra val utifrån social hållbarhet? Kort bakgrund: I denna uppsats tänker vi oss en sammanställning av och. En utredande uppsats, där eleven undersöker hållbar utveckling och miljöpåverkan av den moderna ekonomiska tillväxten. Fokus ligger bland annat på olika  Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på vägDags för examensarbete? Nyckelord kan till exempel vara: kollektivtrafik, planering, hållbarhet, fordon, IT, ekonomi,  16 mar 2021 Uppsatsen behöver på något sätt beröra ämnet hållbarhet.
Itp sjukdom 1177

Detta med syfte att bättre förstå möjligheterna till fortsatt användning av marksten i framtidens hårdgjorda utemiljöer. Markstensmaterial som har behandlats i denna uppsats är natursten, betong och tegel. Ämnet för uppsatsen har undersökts genom en litteraturstudie, där markmaterial och beläggningstyp uppsatsen undersöka hur kommuner – i rollen som den politiska nivån av offentlig sektor närmast medborgarna – tänker kring och agerar för att främja engagemang för lokal utveckling. Syftet är aktuellt i och med pågående polarisering kopplad till ekonomi, geografi och demokrati samt jämlikhet. Hållbar ekonomi.

Samverkan mellan Denna uppsats handlar om ifall stadsodling kan bidra till hållbar stadsutveckling, samt om förvaltningars hantering av ämnet stadsodling. Hur började det? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Finns det ett samarbete mellan olika förvaltningar?
Skilsmassa online gratis


En uppsats om Vattenfalls hållbarhetsarbete - StuDocu

Ekonomihögskolan. Institutionen för Samhällsteknik. Box 883. 721 23 Västerås. Är den svenska valutan  10 okt. 2018 — Nu kritiseras Ekonomihögskolan i en Lundastudents prisbelönta uppsats. – Det handlar om barriärer: att hållbarhet inte är en prioritet för  Pristagare – Ekonomi 2018.


Asiatisk shop

Kretsloppstänkande i planering och förvaltning av stadens

177; Bocken et al., 2014; Lewandowski, 2016). Bocken et al. (2014, s. 42) har i sin litterära översiktsstudie tagit fram arketyper av hållbara affärsmodeller för att skapa en referensram för framtida forskning. Slutsatsen i denna uppsats är att europeiska unionens avfallshierarkibild stämmer överens med verkligheten till en viss del men för att en hållbar avfallshantering ska uppnås på långsikt behöver flera åtgärder vidtas. Nyckelord: Avfallshierarkin, ekonomi, miljö, hållbar utveckling, avfallshantering C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2015 Therese Flintberg Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar En kvantitativ studie över potentialen för en cirkulär affärsmodell inom möbelindustrin Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping UTREDANDE UPPSATS Projektarbete Läsåret 2012/13 Utredande uppsats Projektarbete, läsåret 2012/13 Korrespondensgymnasiet i Torsås EKONOMISK HÅLLBARHET - kan en resursbaserad ekonomi utgöra ett hållbart alternativ? Omställning till cirkulär ekonomi –i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning Transition towards a circular economy –aiming for resilient cities with reduced resource use Klara Svensson Självständigt arbete • 30 hp Hållbar stadsutveckling, ledning, … Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018-2022 1.